Hygrocybe laeta

Hygrocybe laeta

© Steve Trudell

 

Valid XHTML 1.0 Transitional